Navodila za uporabo nevroaktivnega CD-ja pri optimizaciji učenja

Po EEG-spektralno analitični meritvi na inštitutu lahko naročite vašim potrebam in pogojem primeren nevroaktivni CD. Posamezniku prilagojena obdelava glasbe je usklajena z ugotovitvami meritve. Nevroaktivni CD se lahko posluša preko običajnega CD-predvajalnika, lahko pa se pod posebnimi pogoji (glej zadaj) prenese tudi na MP3 predvajalnik, vendar ne na avdio kaseto ali mini-disc. Za optimalno delovanje nevroaktivnega CD-ja je potrebno upoštevati naslednje:

  1. CD poslušati med aktivnostjo
  2. Poslušati redno – v smislu rednega treninga
  3. Uporabo povezati z gibanjem
  4. Paziti na pozitvno naravnanost
  5. Uporabiti primerne slušalke

 

1. Nevroaktivni CD poslušati med aktivnostjo

Nevroaktivni CD poslušajte preko primernih slušalk, medtem ko se učite ali ponavljate določeno aktivnost, pri kateri želite doseči izboljšane rezultate.

Aktivnost med poslušanjem mora biti usmerjena k določenemu cilju, kar pomeni, da se je potrebno ukvarjati z nečim, kar se želite na novo naučiti oziroma pri čemer želite izboljšati svoje spretnosti in sposobnosti. V možganih se tako ustvarjajo nove mreže živčnih povezav (novogradnje). Na ta način se posameznik lažje uči in ima več veselja do učenja tiste aktivnosti, s katero je povezano poslušanje CD-ja. CD uporabljajte ciljno, ampak tudi raznovrstno in pri tem izmenjujte učne module. Uporaba CD-ja je povezana tako s sprejemanjem novega znanja kakor tudi z aktivnim podajanjem že osvojenega znanja. To pomeni, v primeru branja, da se prebrano tudi obdela: obnovi, podčrta ključne besede, izdela miselni vzorec, itd… Ob zaključku meritve ste v strokovnem razgovoru dobili osebna priporočila za delo s CD-jem.

Pri otrocih z izrazitimi težavami s koncentracijo in pozornostjo je potrebno po prvi izboljšavi simptomatike – ko otrok postane mirnejši in se je sposoben koncentrirati – vpeljati nove delovne metode kot pomoč pri samostojnem učenju.

Primeri uporabe:

 

2. Poslušati redno – v smislu rednega treninga

Nevroaktivni CD je potrebno uporabljati v smislu rednega treninga. V prvih dneh se prične z omejenim poslušanjem, ki traja približno 5-10 minut, potem pa se dnevno ta čas dviguje. Po približno enem tednu se lahko posluša CD v celotnem obsegu (30-45 minut), lahko tudi večkrat zapored. Pri tem upoštevajte tudi osebna navodila in priporočila našega strokovnega kadra.

 

3. Uporabo povezati z gibanjem

Če povežete poslušanje CD-ja z gibanjem, boste njegovo nevroaktivno delovanje še povečali. To so lahko fizioterapevtske ali gibalne vaje ali ukvarjanje s športno dejavnostjo. Priporočamo tudi uporabo “balance” blazine za sedenje ali sedenje na veliki gimnastični žogi. Povezava gibanja, miselne aktivnosti in stimulacije limbičnega sistema z nevroaktivnim CD-jem odpira nova “učna okna” v možganih.

 

4. Paziti na pozitivno naravnanost

Pozitivno naravnano okolje in na uspeh usmerjena notranja naravnanost sta bistvenega pomena pri uspešnosti uporabe CD-ja.

 

5. Uporabiti primerne slušalke

Za optimalno delovanje nevroaktivnega CD-ja je bistvenega pomena uporaba primernih slušalk. Pri izbiri so tu pomembni naslednji kriteriji:

 

Uporaba slušalk

Opomba: Občasno boste med glasbo zaslišali določeno škrtanje ali druge šume. Ti so namenoma vključeni in služijo zasidranju na novo naučenega. Določene frekvence so dodane v ultrazvočnem področju, kar pomeni, da boste občasno zaznali določeno šumenje – tudi ta fenomen je namenoma vključen in ima določeno nevroaktivno vlogo.

 

Prenos glasbe na MP3-predvajalnik

MP3-sisteme lahko uporabljate le takrat, ko so opremljeni s primerno programsko opremo za konverzijo glasbenih datotek v WAV-datoteke. Ti podatki so na voljo v tehnični specifikaciji predvajalnika ali pri strokovnem prodajalcu. Oblika datoteke WAV je – v nasprotju z MP3 datotekami – nestrjena (nekomprimirana) in tako obdrži vse potrebne frekvence. WAV datoteke zaradi tega potrebujejo več prostora za shranjevanje, torej mora predvajalnik imeti vsaj 1GB prostora. Na iPod lahko prenesete nevroaktivni CD s programsko opremo iTunes in uporabo funkcije WAV-kodiranje.

Želimo vam veliko uspeha in zadovoljstva z vašim CD-jem!

 

 

home

Uporaba pri možganskih okvarah